Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Hora-Hořejš Petr

Toulky českou minulostí 1: Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku

Toulky českou minulostí 1: Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku

Hora-Hořejš Petr

Přijměte pozvání na cestu proti času! Na výlet do míst, kde dnes žijeme. Do krásného kraje uprostřed Evropy. Půjdeme světem, pro který má naše mateřština líbezná pojmenování: Domov. Vlast.
Chceme se toulat minulostí, sem tam zastavit, prodlít a naslouchat ozvěně, jež doléhá až k nám do přítomnosti. V hluku moderní doby je ta ozvěna takřka neslyšitelná. Přesto zní ve všem našem počínání. Bydlíme v domech, které jiní lidé postavili. Sklízíme ovoce ze stromů, které jiní lidé sázeli. Co známe, sdělili nám jiní lidé řečí, kterou jiní lidé vytvořili. Přes dálavy staletí k nám doposud promlouvají kamenné památníky po předcích - jejich města, hrady, chrámy. Kocháme se krásou podivuhodného množství uměleckých děl, z nichž vane dech starobylosti a mistrovství. Jejich prostřednictvím se člověk ohlíží zpátky a zažívá pocity úcty i obdivu. Ať jakkoli jsme zaujati dneškem, ať jakkoli jsme myšlenkami, city i činy zakotveni v přítomnosti, nic to nemění na faktu, že tvoříme pospolitost též s dědy a pradědy, jedna země a jedno dědictví nás pojí s lidmi dávno zpráchnivělými. Z mlhavých dálek věků se přes propast času klene most, jehož druhý pilíř tkví ve vzdálených dobách budoucích, a my po tom mostě kdesi uprostřed jdeme. Neseme si životem zkušenosti předchozích pokolení. Každý z nás v sobě chováme celá staletí, ba tisíciletí. A tak aniž si to uvědomujeme, jsme si blízko, velmi blízko i s lidmi, které jsme nikdy nepoznali. Pojďte! Vypravíme se za nimi.
Kniha je doporučena Ministerstvem školství ČR jako četba k výuce dějepisu pro ZŠ a SŠ.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 249,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 1


Toulky českou minulostí 10: Velcí umělci konce 19. století: A. Dvořák, J.V. Myslbek, J. Neruda, M. Aleš

Toulky českou minulostí 10: Velcí umělci konce 19. století: A. Dvořák, J.V. Myslbek, J. Neruda, M. Aleš

Hora-Hořejš Petr

Další díl oblíbeného průvodce po českých dějinách je věnován velkým umělcům konce 19. století: A. Dvořák, J. V. Myslbek, J. Neruda a M. Aleš.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 419,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 10


Toulky českou minulostí 11: Český svět na sklonku 19. století

Toulky českou minulostí 11: Český svět na sklonku 19. století

Hora-Hořejš Petr

V 11. svazku populárního historického cyklu autor nabízí především panoramatický obraz "života všední dnů" české společnosti na přelomu 19. a 20. století. Vyprávění je pestrou faktografickou mozaikou o stylu života a práci, bydlení, školství, platech a výdělcích, cenách, rodině a manželství, trávení volného času i o dalších aktivitách tehdejších lidí. Proto jsou součástí knihy i obdobně pojaté kapitoly o všestranné dějinné proměně a modernizaci Prahy a o počátcích sportu u nás. Ve čtyřech portrétních kapitolách o největším českém mecenáši Josefu Hlávkovi a v medailonech Vojty Náprstka a jeho mimořádné matky Anny Fingerhutové-Náprstkové se autor programově snaží vrátit do českých dějin neprávem opomíjené, svým významem i dílem však zcela mimořádné osobnosti. Objevnou složkou tohoto dílu je i bohatý a originální obrazový doprovod.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 419,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 11


Toulky českou minulostí 13

Toulky českou minulostí 13

Hora-Hořejš Petr

Třináctý, předposlední díl známého historického cyklu se v souboru dílčích témat věnuje období přelomu 19. a 20. století, kdy po dovršení národního obrození mladá česká společnost svou všestrannou aktivitou doháněla vývojové opoždění a některými překvapivými úspěchy či pokroky nabývala sebevědomí, tak potřebného pro brzké obnovení a budování samostatného státu. Nejnovější svazek Toulek přibližuje české výkony na poli techniky, např. počátky letectví (Jan Kašpar), kinematografie (ing. Jan Kříženecký), architektury (světově ojedinělý český kubismus, cestu k modernímu funkcionalismu), literatury (Jaroslav Vrchlický a jeho generace), sochařství (Oto Gutfreund aj. tvůrci). Toulky 13 věnují pozornost i pozoruhodné, v české historické literatuře dosud takřka opomíjené kapitole - konfliktnímu zápasu za vyšší vzdělání, společenské i pracovní uplatnění a rovná práva žen.

Autorem kapitol 3 a 4 je Zdeněk Volný.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 429,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 13


Toulky českou minulostí 14: Válka 1914-1918, osobnost TGM, zrod ČSR

Toulky českou minulostí 14: Válka 1914-1918, osobnost TGM, zrod ČSR

Hora-Hořejš Petr

Nový, už 14. díl Toulek českou minulostí líčí složitou, avšak překvapivě úspěšnou cestu mladého českého společenství až k ustavení samostatného státu Čechů i Slováků. Kromě bolestných dramat první světové války na evropských frontách i v týlu rozkládající se habsburské říše věnují Toulky hlubší pozornost osobnosti a historické roli Tomáše G. Masaryka a jeho osvoboditelské zahraniční misi. Kniha přináší též hutné portréty nejbližších spolupracovníků TGM E. Beneše a M. R. Štefánka a medailony některých politiků domácích – „mužů 28. října“. Je zdůrazněn význam vzniku československých legií. Vyprávění se neuzavírá okamžikem zrodu ČSR r. 1918, ale stručně shrnuje i následující, pro příští existenci a prosperitu státu nezbytné stabilizační kroky: pacifikaci německých Sudet, urovnání národnostních konfliktů na Těšínsku, málo známý krvavý zápas o Slovensko i obtížný proces začleňování Podkarpatské Ukrajiny.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 429,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 14


Toulky českou minulostí 3: Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627)

Toulky českou minulostí 3: Od nástupu Habsburků (1526) k pobělohorskému stmívání (1627)

Hora-Hořejš Petr

Jsme u významného milníku českých dějin. U památného letopočtu 1526. Tehdy, 29. srpna, byla nečekaně přetržena pětapadesátiletá éra panování Jagellonců v českém státě. Mladičký, dvacetiletý král Ludvík Jagellonský podstoupil se svou nekvalitní, nepříliš odhodlanou armádou nerovnou řež s přesilou tureckých nájezdníků u Moháče (na samém jihu dnešního Maďarska). Byl bleskově poražen a na útěku z bojiště se utopil v tamních močálech. Český svatováclavský trůn náhle osiřel právě tak jako uherský svatoštěpánský. Aktuálního obsahu nyní nabyly dřívější úmluvy Habsburků s Jagellonci o vzájemném dědění v podobném případě. A tak brzy po nešťastné moháčské bitvě získal českou královskou korunu třiadvacetiletý Ferdinand I. Habsburský. Nikdo v tom okamžiku nemohl tušit, že se Habsburci po následující čtyři věky, až do roku 1918, vladařského žezla v českém státě už nepustí...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 299,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 3


Toulky českou minulostí 4: Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740)

Toulky českou minulostí 4: Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740)

Hora-Hořejš Petr

Pobělohorské období českých dějin dodnes podvědomě spojujeme především s rozmanitými zápory a stíny "temna". Ale barokní éra měla ve skutečnosti i mnoho světlých a půvabných stránek, jak začneme v tomto našem vyprávění postupně zjišťovat. Čtvrtý díl líčí období od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740).   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 289,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 4


Toulky českou minulostí 6: Příběhy a postavy českého národního obrození

Toulky českou minulostí 6: Příběhy a postavy českého národního obrození

Hora-Hořejš Petr

Šestý díl cyklu přibližuje příběhy a postavy českého národního obrození.

V období, o němž budeme vyprávět, začali Češi, přidrženi svými historickými osudy, v procesu tzv. národního obrození krok za krokem likvidovat ztráty a manka vůči civilizovanější části Evropy. V jakémsi sebezáchovném pudu tehdy vycítili, kam patří: tíhnutí k západoevropské křesťanské civilizaci zvítězilo.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 329,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 6


Toulky českou minulostí 7: Od konce napoleonských válek do vzniku Rakousko-Uherska (1815-1867)

Toulky českou minulostí 7: Od konce napoleonských válek do vzniku Rakousko-Uherska (1815-1867)

Hora-Hořejš Petr

Tak jako v předchozím díle Toulek povedou naše kroky opět převážně první polovinou 19. století. Ohniskem vývoje byla tehdy vyspělejší západní část kontinentu, zejména Francie a Anglie. Odtud se dějinné podněty šířily směrem na východ. A zatímco z Anglie přicházely zejména impulzy průmyslové, Francie sytila Evropu idejemi. V zatím posledním, sedmém díle Toulek, se dočteme o období od konce napoleonských válek do vzniku Rakouska-Uherska (1815-1867).   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 399,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 7


Toulky českou minulostí 9: Velké příběhy Habsburků na sklonku jejich vlády

Toulky českou minulostí 9: Velké příběhy Habsburků na sklonku jejich vlády

Hora-Hořejš Petr

Devátý díl toulek českou minulostí je věnovaný velkým příběhům Habsburků na sklonku jejich vlády.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 399,00 Kč
Série: Toulky českou minulostí
Díl: 9RSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.